APRS mobil setup Kenwood TM-D710e

 


For at komme hurtig i luften med en Kenwood TM-D710e skal man ind i nogle få menu punkter, for at komme ind i menu på en TM-D710 trykkes på F knappen under displayet og derefter på det store drejehjul  ( VFO hjulet )
Disse indstillinger der er vist her er for at komme hurtig i gang, man kan så senere prøve at ændre lidt her og der for at finde ud af hvad der sker, eller tilpasse så det bedre passer til en. Bemærk at de viste menu punkter er for software versionen 2.00 har ens front en anden version kan nogle menu punkter se anderledes ud. For at komme på mobil APRS skal der selvfølgelig tilsluttes en GPS modtager til GPS stikket, se i manualen hvordan den skal tilsluttes.


Drej på VFO hjulet til pegeren står på AUX og tryk derefter på VFO hjulet


Ønsker man at bruge bånd A som data bånd via packet stikket. Man vælger fremad ved at trykke på VFO hjulet og tilbage igen med Back knappen, drej på VFO hjulet for at vælge den ønskede indstilling.


Data speed via packet stikket fks. med et ext. modem eller tinytrack, tryk back til nedenstående vindue.


Vælg nu APRS.


Her indstilles ens kaldesignal, det hele med VFO hjulet.


Her stilles databånd og speed, ellers som vist


Denne menu skal se sådan ud, dog kan output godt stå til on.


Dette er positionen vis der ikke er GPS på, fks. en QTH position


Stil som vist.


Vælg her det ønskede ikon som skal på kortet.


Denne menu er for fast interval, METHOD =AUTO ellers sender den ikke af sig selv. Vælger man SMART-BEACONING bruger den ikke fast interval, men det som er underneden. DECAY-ALGORITMM = ON betyder at holder man på samme position i længere tid, vil sende intervalet blive længer, til sidst 32 min. pr TX. PROPORTIONAL - PATHING = ON gør at der sendes med som vist i nederste billede med WIDE2-2 / TRACE2-2, 1 min. senere med WIDE1-1 / TRACE1-1 og et 1 min. senere igen direkte, derefter forfra igen, en måske en lidt uheldig vej til megen trafik især for dem der er tæt på, vil forslå OFF.


Her kan man stille hvor meget man drejer inden der sendes et nyt beacon.


Indstilling for hastighed, prøv noget i denne retning som første valg, der kan altid ændres, ønskes længere interval, skal RATE værdierne være større og man kan også ændre på hastigheden.


Vælg som vist her.


Også her.


Her kan man indstille hvad den skal give signal for, man kan ude mærket sætte alt til off så er der ro i bilen.


Packet Path har 4 forvalg hvor SSn-n single state er vist her, det bruges ikke rigtig i DK. Ændre TYPE og den kommer til at se ud som underneden.


Den mest brugte i DK er som vist her med RELAY on og antal hop kan nok med fordel være 4, når dette er valgt stil pegeren på TYPE så linjen blinker, så står der (use) ved en af knapperne under displayet, tryk på den for at den vil bruge dette setup. Bemærk her vi er gået over til WIDE1-1,WIDE3-3 så vælg som nedenfor.


Dette er NEWn-n som er forvalgt her med WIDE1-1 on og antal hop til 3, igen stil pegeren på type for at få (use) frem og tryk på den hvis du ønsker at bruge denne rude, man kan selvfølgelig kun bruge 1 af de tre sidste viste ruder som Packet Path, derfor skal man trykke på (use) ved den rude man vil bruge, der er en rude mere som ikke er vist her, i den stiller man sit Packet Path helt manuel, fks. WIDE1-1,WIDE3-3

Efter at disse indstillinger er lavet tryk på ESC og tryk nu på knappen nederst yderst til højre på fronten TNC tryk på den et eller flere gange til der står APRS12 øverst i displayet, tryk på KEY knappen og alle knapper skifter funktion, tryk nu på BCON så det også står i displayet, får radioen GPS data fra GPS'en vil GPS i displayet blinke og den skal gerne sende et beacon, man er nu mobilt på APRS med sin Kenwood TM-D710e.

Ønsker man at bruge UI-VIEW32 sammen med en 710 skal man huske at sætte den i packet mode, tryk to gange på TNC knappen på fronten, første tryk er APRS mode, andet er Packet og tredje tryk er man tilbage igen. Data kablet skal sidde i fronten fordi TNC'en sidder der og det er stadig det VFO der bruges hvor der står et D i displayet. Start radioen i Packet mode først og derefter UI-View32 i KISS mode, har man en GPS tilslutet til fronten skal man i UI-View i GPS setup vælge samme port nr. som hvor data kablet sidder, og vælg SHARE PORT.

Der er selvfølgelig et hav af andre menu i en TM-D710, men disse vist her er for at få indstillet til mobilt APRS, og komme nemt i luften.
 


Tilbage