APRS mobil setup Kenwood TH-D700e
 

APRS Mobil Opsætning til Kenwood TM-D700E

Menu punkt APRS 3 Værdi
3-1  My Callsign Ens kalde signal OZ1XXX
3-2  GPS Unit NMEA
3-3  Waypoint OFF
3-4  My Position Hjemme locator
3-5  Pos Ambiguity OFF
3-6  Position Comment Dit Valg
3-7  Position Limit OFF
3-8  Station Icon Dit Valg f.k.s. en Bil
3-9  Status Text Skriv et eller andet
3-A  Status TX Rate 1/1
3-B  Packet Path WIDE1-1,WIDE3-3
3-C  Packet TX Auto
3-D  TX Interval 1 - 2 Minut
3-E  Unprotocol APK101
3-F  Beep OFF - Vælg selv
3-G  Mile/Kilometer KM
3-H  Temperature C
3-I  Data Band A
3-J  Packet Speed 1200 bps
3-K  Digipeater OFF
3-L  Uidigi RELAY
3-M  Auto MSG Reply OFF hvis 3-N er tom
3-N  Reply MSG Dit valg
3-O  BLN Group Dit valg
3-P  MSG Group ALL,QST,CQ,KWD

Husk at Menu 1-4-1 er sat til ON. ellers glemmes alt når radioen slukkes.

Bruger man stationen stationær, så ændre "Menu 3-D Transmit Interval" til 30 minutter, og uden GPS sættes "Menu 3-2 GPS Unit" til Not Used, vælg i 3-8 Station Icon f.k.s. et hus for at vise at man er hjemme. Samt ændre "Punkt 3-B Packet Path" til WIDE3-3 uden WIDE1-1 først.

Når man har fået sin TM-D700 sat til  f.k.s. i bilen med antenne og GPS, kan man tjekke om der er forbindelse til GPS'en, ved at trykke på knappen POS på radioen, den kommer frem ved først at trykke på F knappen eller at holde på denne, så skal der efter lidt tid komme koordinater i displayet, samt at punktummerne blinker, dette viser at GPS'en sender data over til radioen.

Gå ind i menu punkt 1-6-1 Radio TNC, Data band og vælg A, tryk tilbage igen, det er nu muligt at snakke på Højre VFO samtidig med at venstre VFO køre APRS.

Tryk på knappen TNC så kommer der til at stå foroven i displayet TNC APRS dette gøres ved at holde på F knappen og efterfølgende et tryk på nederste knap i venstre side, der må ikke stå PKT bagefter TNC, hvis det gør det, tryk gentagende gange på TNC knappen til der kun står TNC APRS, tryk nu på BCON knappen som igen kommer ved brug af F knappen, så der står BCON oppe foroven i displayet, nu skulle radioen selv sende et Beacon ud, den vil gøre det med det valgte interval, indtil man igen trykker på BCON.

Når man bruger sin TM-D700 til mobil APRS kan man med fordel, oprette 2 PM (Personlig Memory) det er knappen under tænd/sluk, man laver f.k.s. det som er angivet ovenfor til mobil brug i "PM 0" man kan nu lave en kopi af dette i "PM 1" det gøres ved at have radioen stående på "PM 0" tryk på F og P.IN derefter det nummer forneden hvor kopien skal lægges ind i, f.k.s "PM 1".
Nu er "PM 0" og "PM 1" ens, vælg nu "PM 1" ved et tryk på PM knappen og et tryk på knap 1 forneden. Gå nu ind i MNU og vælg menu 3-D APRS, Transmit Interval, sæt den til 30 minutter.

Nu har man den mulighed at køre man vælger man "PM 0" som sender hvert minut, når man holder stille (Pakeret) vælger man "PM 1" som jo sender hvert halve time. Det gør at man ikke bare holder et eller andet sted og sender hele tiden, og der ved unødvendig belaster APRS frekvensen

Ønsker man at bruge UI-VIEW32 sammen med en 700 skal man huske at sætte den i packet mode, tryk to gange på TNC knappen på fronten, første tryk er APRS mode, andet er Packet og tredje tryk er man tilbage igen. Det er stadig det VFO der bruges hvor der står et D i displayet. Start radioen i Packet mode først og derefter UI-View32 i KISS mode, har man en GPS tilslutet til radioen skal man i UI-View i GPS setup vælge samme port nr. som hvor data kablet sidder, og vælg SHARE PORT.


APRS køre på VHF 144,800 Mhz

Dette er et godt setup at starte med, så man kommer godt i gang, man kan altid prøve noget andet senere.


Tilbage